Miażdżyca – nowa choroba cywilizacyjna ?

Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią najczęstszą przyczynę zachorowalności i umieralności w Polsce. Zapadalność na nie jest największa w szóstej dekadzie życia, a  ryzyko tych schorzeń rośnie u pacjentów zwłaszcza  z miażdżycą, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, u osób z nadwaga oraz palaczy. Ważna jest diagnostyka , dość wczesne wykrycie miażdżycy naczyń  daje szanse nawet na  zahamowanie rozwoju choroby. …

Miażdżyca – nowa choroba cywilizacyjna ? Przeczytaj więcej >>